Bartosz Pundyk
Wciąż to tylko małe lotnisko 
Bartosz Pundyk
Mały terminal - ścisk jak na targu